top of page

kdo jsem

Baví mě slovo. Vyřčené, napsané, vyjádřené pohybem, gestem nebo třeba pohledem. 

Oslovuje mě příběh. Ten, který máme každý. Ten, který můžeme vyprávět, sdílet, chtít ho změnit.

 

Vystudovala jsem Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU a v rámci studií jsem odjela na Erasmus do Norska, což mě nasměrovalo na mnoho let dopředu. Živé vyprávění příběhů, metoda storytelling, kterou jsem tam studovala, mě natolik okouzlila, že jsem po návratu do Česka založila s přáteli Storytelling CZ - organizaci, která se zabývá rozvojem vyprávění u nás. Když jsem naslouchala příběhům dalších lidí, tak mi došlo, jak mocné mohou být také v terapii. Najednou jsem věděla, že to je právě ono, kam se chci vydat dál, co chci poznávat. Pustila jsem se tedy do dalšího studia formou čtyřletého sebezkušenostního výcviku DADA Extraart v dramaterapii s přesahem do arteterapie. Výcvik je garantovaný Institute for Developmental Transformation, New Haven (USA) a profesní Asociací Dramaterapeutů České republiky (ADCR) a jeho absolvování mě opravňuje provozovat soukromou praxi jako dramaterapeutka.  V Asociaci Dramaterapeutů České republiky vykonávám funkci místopředsedkyně. Dramaterapie pro mě znamená poznávání sebe sama prostřednictvím hry. Je to kreativní alternativa mluvící terapie a doporučuji ji všem, kdo hledají bezpečný prostor k prožívání a projevení svých emocí a příběhů.

Jestli chcete jít kousek své cesty se mnou, ráda si s vámi budu hrát nebo vyprávět. A nebo klidně obojí. 

bottom of page