top of page

dramaterapie

Kořeny dramaterapie najdeme téměř všichni ve svém dětství. Když jsme si hráli s legem, na pískovišti nebo v lese... Když jsme trávili čas se svými hračkami, sourozenci nebo kamarády... Vzpomenete si na nějakou svoji oblíbenou hru? Jak jste se cítili, když jste si hráli? Jestli se usmíváte, pravděpodobně je to vzpomínka příjemná a bylo vám u hry dobře. Není totiž možné hrát si, když vás někdo nutí, nebo prožívat radost či nadšení z donucení. 

Hrát si znamená být právě tady a teď a jednat svobodněspontánně. Hrahodnotu sama o sobě, není totiž důležitý její účel nebo výsledek, ale její průběh. Hra je definována různě, ale vždycky se setkáme s pojmy, jako jsou seberealizace, tvořivost, rozvoj fantazie, svoboda, sebepoznání, rozvoj emocionální a sociální inteligence, radost nebo uspokojení

 

Hra a hraní si je podstatou dramaterapeutické metody, které se věnuji. Jmenuje se DvT (Developmental Transformations/Vývojové proměny). Představte si, že si dva lidé nebo skupina lidí spolu hrají. Pohybují se v určeném prostoru, nepoužívají žádné rekvizity, kostýmy, ani role. Hrají sami za sebe. Na první pohled to vypadá jako improvizace, lidi mohou mluvit nebo také nemusí. Přinášejí do hry své nápady, pocity, svou fantazii. V příbězích, které hrají, se objevují jejich osobní témata, a to vědomě i podvědomě. Chvíli si hrají na to, že nocují v lese a kolem jejich stanu brousí vlk, za okamžik se vznesou nad oceán a překonávají svůj strach z výšek. Zážitky, které jim přináší hra, jsou pro ně zdrojem poznávání sebe sama, svých pocitů a svého jednání. 

V psychoterapii člověk o svých pocitech a potížích především mluví. K uvědomování si souvislostí a nových cest tedy dochází prostřednictvím myšlení. V psychoterapii se dějí změny nejčastěji směrem z naší hlavy do našeho těla. U dramaterapie je tento proces opačný. Situace, myšlenky, pocity, nápady si můžeme vyzkoušet prostřednictvím hty, to znamená, že si je i prožijeme. Tato zkušenost v nás může způsobit nové uvědomění. Ke změně tedy nejčastěji dojde tak, že naše tělo vysílá signály do naší hlavy. V dramaterapii nejdříve prožíváme a teprve poté pochopíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co pro mě znamená dramaterapie?

Ve své soukromé terapeutické praxi, kterou vidíte výše na obrázku, nabízím svým klientům bezpečný prostor, v němž mohou sdílet své potřeby. Vnímám dramaterapii jako kreativní způsob hledání a objevování myšlenek, nápadů, pocitů, talentů, propojování souvislostí, jako prostor pro objevování sebe sama a uzdravování pocitem přijetí a svobody. To jsem v dramaterapii našla já a to bych chtěla pomoci najít i svým klientům. 


Jak pracuji?

Jsem absolventkou dlouhodobého sebezkušenostního výcviku Developmntal Transformation s arteterapeutickým přesahem  (2015 - 2019) DADA Extraart garantovaného Institute for Developmental Transformation, New Haven (USA) a profesní Asociací Dramaterapeutů České republiky (ADCR), které jsem od roku 2021 místopředsedkyní. Kromě dramaterapie se u mě tedy můžete setkat i s arteterapií a pracovat také s výtvarným materiálem (různé typy barev, látky, papír, písek atd.) a zpracovávat své emoce a zážitky prostřednictvím tvorby, u které je podstatný proces, nikoliv výsledek. Věnuji se také výkladu snů, absolvovala jsem kurz Práce se sny a jsem frekventantkou výcviku Výklad snů. Působím jako školní dramaterapeutka na ZŠ Vrbičky v Praze. Pracuji pod supervizí. 

 

Jak u mě probíhají terapeutická setkání?
První terapeutické setkání je převážně "povídací", abychom se vzájemně představili a získali jste jasnější představu o tom, jak budou terapie probíhat. Nejdříve Vám krátce popíšu, co je možné v průběhu terapeutických setkání čekat, a pak dám prostor Vašemu vyprávění.
Součástí terapeutických setkání může být vedle hry také práce s výtvarným materiálem, relaxace nebo imaginace. Z těchto složek volím podle Vašich potřeb a momentální situace. 
Budu se snažit vytvořit pro Vás otevřenou a bezpečnou atmosféru, abyste mohli sdílet své motivace, proč do terapie vcházíte a co od ní očekáváte. Společně zkusíme najít téma, kterému se budeme v průběhu terapie věnovat a popsat si jej jako tzv. Vaši "zakázku".
Je pro mě důležité, abyste věděli, že jsem vázána mlčenlivostí, takže veškeré informace o Vás zůstávají jen mezi námi. 

 

Pokud se rozhodnete pokračovat, vydáme se spolu na cestu kreativní terapie a budeme rozvíjet Vaše témata prostřednictvím hry a tvorby. Na začátku setkání bude prostor pro rozhovor o tom, s čím přicházíte, a co je podstatné probrat. Poté vezmeme Vaše témata do hry, případně budeme pracovat s výtvarným materiálem. 

V čem je dramaterapie jedinečná?

 • Umožňuje trénink různých situací a reakcí na ně v bezpečném prostředí.

 • Pomáhá v prožívání emocí a jejich přijetí.

 • Umožňuje propojení emocí s tělem. 

 • Pomáhá v prožívání přítomného okamžiku.

 • Rozvíjí schopnost okamžité reakce a spontaneitu. 

 • Pomáhá vnímat a rozeznávat signály našeho těla. 

 • Zlepšuje schopnost komunikace a sociální vztahy.

 • Prostřednictvím práce s tělem dochází k postupné pozitivní změně v prožívání a sebepojetí.

Pro koho je dramaterapie vhodná?

 • Pro ty, kteří cítí obtíže ve verbální terapii a je pro ně těžké rozpoznávat, pojmenovávat a vyjadřovat své pocity. 

 • Pro ty, kteří mají problematický vztah ke svému tělu. 

 • Pro ty, kteří mají pocit, že jedinou částí jejich těla, kterou se zabývají, je jejich hlava.

 • Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet hravou terapii.

 • Pro ty, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost, tvořivost a dozvědět se o sobě něco víc.

 • Pro ty, kteří trpí stresem, úzkostmi, depresemi a jinými psychickými obtížemi.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Přijímám klienty do individuální terapie naživo v prostoru drama terra v Praze nebo online.

Další informace a leták zde

Cena: 1000 Kč/60 minut. 

Pro klienty ve finančně znevýhodněné situaci platí cena dohodou. 

 

Podmínky spolupráce

S klienty uzavírám tzv. "terapeutický kontrakt", ve kterém jsou popsány všechny náležitosti.
Při práci s klientem se řídím etickým kodexem ADCR.
Domluvené setkání je možné zrušit 24 hodin předem, při pozdějším zrušení je nutné zaplatit plnou cenu.

Úhrada platby se uskuteční po setkání hotově nebo bezhotovostně převodem na účet na základě faktury.
 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SKUPINOVÉ TERAPIE

Níže vidíte plakát na sebepoznávací dramaterapeutickou skupinu pro ženy s názvem Vztah k tělu. Čtvrtý běh této skupiny budu otevírat v září 2024. Je možné se přihlašovat! 

Témata, kterým se v komorním kruhu pěti žen věnujeme souvisí s tělem a propojením těla a emocí. Vstupu do skupiny předchází osobní individuální pohovor, v rámci kterého si popovídáme o všem, co vás v rámci skupiny čeká. V případě zájmu o vstup do skupiny se ozvěte na mail nebo telefon, ráda vám napíšu či řeknu víc! 

Vztah k tělu 2024.png
bottom of page