top of page

dramaterapie

Rozhovor nejen o dramaterapii na Českém rozhlase Rádio Junior.

Zapsala jsem se do dramaterapeutické skupiny pod vedením Báry, jejímž tématem byl vztah k tělu. V té době jsem už dlouhodobě procházela velmi náročnými životními zkušenostmi, kdy jsem potřebovala odbornou pomoc. Přestože jsem v té době paralelně docházela na konvenční talking therapy, byla to právě schopnost cítit a prožívat přes tělo, co mě přivedlo k bodu zlomu a nalezení cesty ven z jednoho konkrétního problému, ale v podstatě i mých celoživotních problémů a omezení. Byly to společné zážitky hysterického smíchu, hlubokého propojení a citlivé péče ve skupině, které mi daly impuls a sílu ke změně. Uvědomila jsem si, že toto teď ve svém životě nemám... a jestli to chci, tak musím říct ne něčemu, co mě dusí a zašlapává do země. Do skupiny jsem přišla mimo jiné, protože jsem se necítila naživu, a protože jsem věděla, že moje de-prese je způsobena potlačením exprese (sebevyjádření hlasem, pohybem, gesty, apod.) Sdílení sebe s druhými a „jen tak si hrát“ bylo pro mě tedy obrovskou výzvou. Často jsem cítila vztek, strach, stud... protože jsem se hodnotila v tom, jak málo jsem imaginativní, spontánní atd., protože mi nebylo příjemně v mém těle, nebo protože jsem byla svědkem a vciťovala se do pocitů někoho jiného. Všechny tyto těžké momenty, ale byly vyváženy zážitky uvolnění a otevření, kdy se nám měnily obličeje a hlasy, a my byly schopny se propojit samy se sebou a jedna s druhou a společně „jen tak“ být a nebo si jen tak hrát. Jsem hluboce vděčná Barboře a svým kamarádkám ze skupiny za ten krásný bezpečný prostor, který jsme si tam pro sebe vytvářely. Barboře speciálně za velmi citlivé

a nenápadné vedení. Jeden z mnoha přínosů této zkušenosti bylo, že jsem se učila vzít si prostor a být ve vůdčí roli. A také uvědomění, že jsem schopná pro sebe i druhé vytvořit pocit bezpečí a přijetí.

členka skupiny Vztah k tělu

Skupina Vztah k tělu mi dala mnoho, dominuje ale pocit postupně budovaného prostoru a bezpečí, které jsem nevěřila, že mohu ve skupině žen někdy zažít. Určitě na tom měla podíl i Bára, která se vždy starala o naši pohodu. Každé setkání bylo děleno mezi sdílení, praktická cvičení za využití těla i kreativity a dramaterapeutickou část. Prožívání různých situací a scénářů v rámci "her" mi rozhodně obohatilo můj tehdejší, ale i současný život směrem k větší autenticitě. Na setkání moc ráda vzpomínám a ženy z nich mám stále ve svém životě :) 

 

členka skupiny Vztah k tělu

storytelling

Barbora Voráčová je pro mě synonymum pro storytelling. Už mnoho let. Pomůže vám od nuly postavit váš vlastní osobitý příběh, hrát si s ním a vdechnout mu život. Prvky storytellingu a některé techniky, které mi Bára ukázala, jsem využil jako učitel, novinář i otec – pokaždé jsem narazil na něco, co se mi hodilo. Je to člověk, který z vás udělá vypravěče.

Jan Bartoněk, redaktor nakladatelství publishED

Příběh je pro mne to, jak se učíme rozumět světu. Používám ho ve svém každodenním i pracovním životě, kdy facilituju příběhy jiných lidí. Díky Báře jsem získala jistotu v tom, jak příběhy vyprávět, odkud kam jít a pohrát si s detailem. Bára mi nabídla prostor a obrovskou podporu ve zkoušení a hraní si. Její otevřený přístup a zájem o každý příběh mne povzbudil kdykoliv, kdy jsem nevěděla jak dál.

Vanda Gabrielová, facilitátorka, lektorka aplikované improvizace

Bára je skvělá vypravěčka, instruktorka vyprávění a organizátorka. Mohu ji jedině doporučit. Absolvoval jsem u ní několik kurzů storytellingu a vím, že dokáže pomoci každému k nalezení jeho vlastní cesty. Bára je členem širší vypravěčské komunity, má zkušenosti ze zahraničí a také z různých jiných uměleckých a terapeutických oborů. Využijte přiležitosti a jděte do toho, nebudete litovat!

Tomáš Randus, Software Engineer

bottom of page